Zmieniamy się

z pomorskim

Jesteśmy funduszem wspierającym małe i średnie firmy oraz samorządy miejskie na Pomorzu poprzez udzielanie prostego finansowania, działając z zasadami odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Powstaliśmy w 2015 roku z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego.

Co robimy ?

Pożyczka Strategiczna dla Pomorza

Pożyczki ogólnorozwojowe

Głównym celem udzielanego finansowania w ramach Pożyczki Ogólnorozwojowej jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o charakterze ogólnorozwojowym realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego.

Kontakt

Pomorski Fundusz Antysmogowy (PFA)

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. zaprasza gminy województwa pomorskiego do współpracy w wdrożeniu Instrumentu Finansowego, Pomorskiego Funduszu Antysmogowego. Głównym celem tego instrumentu jest wsparcie gmin w realizacji Uchwał Antysmogowych w województwie pomorskim, poprawa jakości życia i zmniejszenie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie mieszkańców.

Współpraca polega na udzieleniu zamówienia usług Pośrednika Finansowego, który udziela Jednostkowych Pożyczek na inwestycje antysmogowe w gminach. Pożyczki mają limit 100 tys. PLN i 0% oprocentowanie. Ostateczne szczegóły instrumentu będą uzgadniane z zainteresowanymi gminami. Więcej informacji znajduje się w załączonych dokumentach.

Zmieniamy się z pomorskim

Scroll to Top
Skip to content