Zmieniamy się

z pomorskim

Jesteśmy spółką Samorządu Województwa Pomorskiego, która od 2015 roku wspiera finansowo projekty realizowane przez firmy, samorządy oraz podmioty działające w ich imieniu, udzielając finansowania zwrotnego na prostych i korzystanych warunkach. Działamy zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

Teatr Wybrzeże w Gdańsku wykonał modernizację budynku Dużej Sceny
z pomocą środków z Pożyczki Miejskiej.
Na zdjęciu foyer teatru po modernizacji. Fot. Nate Cook

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw​

Pożyczki ogólnorozwojowe

Głównym celem udzielanego finansowania w ramach Pożyczki Ogólnorozwojowej jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o charakterze ogólnorozwojowym realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego.

Pożyczek udzielają nasi sprawdzeni partnerzy:

Pożyczka Przedszkolna

Celem Pożyczki Przedszkolnej jest zwiększenie dostępności  miejsc wychowania przedszkolnego lub podniesienie standardu istniejących placówek na terenie województwa pomorskiego. Kwota pożyczki może wynieść od 500 000 do 10 000 000 zł. Przeznaczona jest dla przedszkoli publicznych lub niepublicznych, punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego. 

W ramach pożyczki można uzyskać środki na

Sięgnij po wsparcie

przedszkolna

Dla lokalnych władz samorządowych
i dużych podmiotów

Pożyczka Strategiczna dla Pomorza​

Wsparcie zwrotne dla samorządów i ich jednostek oraz innych podmiotów realizujących na terenie województwa pomorskiego inwestycje z zakresu rozwoju obszarów miejskich, efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej.

Sięgnij po wsparcie

Pomorski Fundusz Antysmogowy (PFA)

Zapraszamy samorządy województwa pomorskiego do wspólnego wdrażania nowego Instrumentu Finansowego – Pomorskiego Funduszu Antysmogowego. Z jego pomocą wspieramy gminy w realizacji Uchwał Antysmogowych. Celem funduszu jest poprawa jakości powietrza w naszym województwie, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie mieszkańców.

Celem współpracy jest udostępnienie mieszkańcom gmin pożyczek antysmogowych.

Sięgnij po wsparcie

Zmieniamy się z pomorskim

Scroll to Top
Skip to content