Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych

ul. Okopowa 56

01-042 Warszawa

 

tel. 22 636 07 40

tise@tise.pl

www.tise.pl

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych istnieje od ponad 20 lat. Zostało utworzone w roku 1991 przez Bank BISE, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i francuski fundusz inwestycyjny SIDI. Dziś jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif, który od ponad 120 lat finansuje potrzeby podmiotów ekonomii społecznej.
Początkowo TISE zajmowało się finansowaniem inwestycji małych i średnich firm za pomocą venture capital, poręczeń kredytowych i pożyczek podporządkowanych. W roku 2002 TISE zostało członkiem i jest do dziś jedynym polskim przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych FEBEA zrzeszającej 22 instytucje finansujące cele społeczne i etyczne. Od 2006 roku TISE administruje europejskim funduszem kapitałowym wspierającym podmioty Ekonomii Społecznej – Coopest.

 

Od roku 2008 TISE aktywnie udziela pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz mikro, małych i średnich firm. Fundusze na ten cel pochodzą ze środków własnych – kapitał zakładowy TISE to 5 milionów euro, a od 2012 r. także ze środków powierzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji umów z Unią Europejską – Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz inicjatywy JEREMIE. Środki te to równowartość 20 milionów euro.

Oferty pośrednika

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950