PFA SMOG

PFA – Pomorski Fundusz Antysmogowy

PFA to instrument finansowy kierowany do gmin województwa pomorskiego oraz ich mieszkańców. Jego zadaniem jest wspieranie realizacji Uchwał Antysmogowych poprzez demontaż nieefektywnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych (w szczególności kopciuchów) oraz termomodernizację.

Co dla gminy?

Gmina oraz Pomorski Fundusz Rozwoju wyłaniają pośrednika finansowego, który będzie udzielał pożyczek mieszkańcom. Wkład PFR zawiera 100% kapitału pożyczkowego, a wkład gminy - koszty obsługi PFA przez pośrednika.

Co dla mieszkańców?

Właściciele budynków mogą skorzystać z pożyczek do 100 tys. zł z oprocentowaniem 0% na demontaż nieefektywnego źródła ciepła.

W jaki sposób można dołączyć do PFA?

Informacje dla gmin

Gmina i PFR – zasady współpracy

Zapraszamy samorządy województwa pomorskiego do wspólnego wdrażania  Pomorskiego Funduszu Antysmogowego. Z jego pomocą wspieramy gminy w realizacji Uchwał Antysmogowych. Współpraca pomiędzy gminą a PFR oparta jest na porozumieniu zawartym na podstawie art. 38 ustawy PZP. Gmina ma możliwość kształtowania poszczególnych aspektów oferowanych pożyczek, takich jak: rodzaj wspieranych inwestycji, parametry pożyczek, grupa docelowa (Odbiorcy Wsparcia).

Ze swojej strony PFR oferuje:

Zapraszamy do dokonywania zgłoszeń lub zadawania pytań za pośrednictwem formularza. Zgłoszenia przyjmowane są w formie wypełnionej Deklaracji gotowości przesyłanej na adres if@pfr.zpomorskim.pl. Na podstawie Deklaracji przygotowany zostanie projekt Porozumienia w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia dotyczącego wyłonienia Pośrednika Finansowego udzielającego pożyczek anstysmogowych.

Kontakt

Masz pytanie? Napisz!

Czym wyróżnia się nasza pożyczka?

Informacje dla pożyczkobiorców

pfa piec

•  osoba fizyczna
•  właściciel/współwłaściciel budynku lub wydzielonego w nim lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą na terenie gminy realizującej PFA
•  dochód roczny maks. 200 tys. zł

Kwota Pożyczki: maks. 100 tys. zł
Oprocentowanie i prowizja: 0%
Okres spłaty: maks. 144 miesiące (12 lat)
Karencja: maks. 12 miesięcy

•  jeden Odbiorca Wsparcia → jedna Pożyczka
•  jedna Inwestycja → jedna Pożyczka
•  jedna Inwestycja → jeden Budynek/Lokal

Finansowanie kosztów realizacji Inwestycji dotyczących:
•  demontażu nieefektywnego źródła ciepła (w szczególności tzw. kopciuchy)
•  ewentualnie innych działaniach w zakresie efektywności energetycznej w zgodzie z celem i założeniami odpowiedniej Uchwały Antysmogowej

Możliwość:
•  częściowego finansowania inwestycji z innych środków/programów
•  prefinansowania wydatków planowanych z innych środków/programów
– jeżeli są one zgodne z zasadami PFA i ww. programów

W których gminach udzielane są pożyczki w ramach PFA?

PFP

Z pożyczek w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Redzikowo w Powiecie Słupskim. Pośrednikiem finansowym udzielającym pożyczek ostatecznym odbiorcom jest Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

sztum1
trpd

Z pożyczek w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego wkrótce będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy i Miasta Sztum. Pośrednikiem finansowem udzielącym pożyczek będzie Towarzystwo Rozwoju Powiśla. Więcej informacji już wkrótce.

gmina

Tutaj może być również Twoja gmina! Więcej informacji o kolejnych umowach w ramach PFA już wkrótce.

Scroll to Top
Skip to content