Od dnia 12 lipca 2023 r. Pomorski Fundusz Rozwoju ponownie umożliwia pomorskim gminom nawiązanie współpracy w ramach
Instrumentu Finansowego – Pomorski Fundusz Antysmogowy.

Zgłoszenia przyjmowane są do końca września 2023 r., w formie wypełnionej Deklaracji gotowości przesyłanej na adres if@pfr.pomorskie.eu. Na podstawie Deklaracji przygotowany zostanie projekt Porozumienia w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia dotyczącego wyłonienia Pośrednika Finansowego udzielającego pożyczek anstysmogowych.

Pomorski Fundusz Antysmogowy (PFA)

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. zaprasza gminy województwa pomorskiego do dokonywania zgłoszeń w zakresie nawiązania współpracy w celu wspólnego wdrożenia nowego Instrumentu Finansowego o nazwie Pomorski Fundusz Antysmogowy. 

Głównym celem ww. Instrumentu jest wsparcie gmin w realizacji Uchwał Antysmogowych obowiązujących na terenie województwa pomorskiego. Finansowanie w ramach Instrumentu powinno się przyczynić do poprawy jakości życia w województwie pomorskim oraz ograniczenia zachorowalności mieszkańców na choroby spowodowane oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem.

Współpraca będzie polegała na wspólnym udzieleniu zamówienia usług Pośrednika Finansowego, który będzie udzielał na terenie zainteresowanej gminy Jednostkowych Pożyczek służących sfinansowaniu Inwestycji antysmogowych. Inwestycja musi każdorazowo dotyczyć jednego Budynku lub wydzielonego w nim Lokalu zlokalizowanego na terenie współpracującej gminy oraz musi każdorazowo polegać na:

   a) demontażu co najmniej jednej Instalacji Nieefektywnej; oraz
   b) co najmniej jednym z poniższych działań:
      – zakupie i montażu nowej Instalacji Efektywnej, w tym nowego źródła ciepła
       do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
      – podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z przyłączem.
Kwota Jednostkowej Pożyczki nie może przekroczyć 100 tys. PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki jest stałe i wynosi 0% p.a.

Ostateczny kształt Instrumentu Finansowego zostanie doprecyzowany w wyniku uzgodnień z gminą, która zgłosi chęć przystąpienia do wdrażania Instrumentu Finansowego.
Dalsze szczegóły nt. Instrumentu znajdą Państwo w załączonych dokumentach.

Zapraszamy do dokonywania zgłoszeń lub zadawania pytań przy użyciu formularza kontaktowego.

 

 

Masz pytanie? Napisz!

Więcej informacji o czystym powietrzu w województwie pomorskim znajdziesz na: 

www.powietrze.pomorskie.eu

Scroll to Top
Skip to content