Pożyczka Strategiczna dla Pomorza

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. informuje, że 20 lipca 2022 r. przyjęty został „Ogólny regulamin udzielania pożyczek Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.” (Regulamin).

Głównym celem przyjętego Regulaminu jest umożliwienie zwrotnego finansowania Przedsięwzięć z zakresu rozwoju obszarów miejskich (wraz z ich obszarami funkcjonalnymi), efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej, rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w uzasadnionych przypadkach), oraz innych obszarów interwencji publicznej zgodnych z polityką rozwoju województwa prowadzoną w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego.

Kwota wnioskowanego finansowania co do zasady nie może być mniejsza niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) oraz większa niż 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych).

Szczegółowe informacje, parametry i warunki finansowe określono w Regulaminie.

Dokumentacja:

Ogólny regulamin udzielania pożyczek PFR sp. z o.o.

Ogólny Regulamin – załącznik 1 – Fiszka Przedsięwzięcia (form)

Ogólny Regulamin – załącznik 2 – Klauzula Informacyjna 

(Wzór) Umowa Pożyczki PSP

 

Kontakt:

Wymagana jest elektroniczna forma składania dokumentów i zapytań za pośrednictwem skrzynki mailowej: if@pfr.pomorskie.eu

Aktualności

Scroll to Top
Skip to content