Pożyczka Ogólnorozwojowa II

Aktualizacja (25.04.2022 r.):

 

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. informuje, że Zarząd PFR na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 4 lit. f) Regulaminu Naboru podjął decyzję o zwiększeniu kwoty alokacji środków udostępnionych w ramach Limitu Instrumentu Finansowego Pożyczka Ogólnorozwojowa II z kwoty 50 000 000,00 PLN do kwoty 55 888 386,91 PLN.

 

Jednocześnie Zarząd PFR na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 4 lit. g) zatwierdził Listę rankingową wniosków w ramach ogłoszonego Naboru.

 

Zatwierdzona Lista rankingowa wniosków.

 

 

 

 

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. informuje, że 4 lutego 2022 r. rozpoczyna Nabór Wniosków o udzielenie Instrumentu Finansowego – Pożyczka Ogólnorozwojowa II dla Instytucji Finansowych.

 

Głównym celem udzielanego finansowania w ramach Pożyczki Ogólnorozwojowej II jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o charakterze ogólnorozwojowym realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego.

Środki z Pożyczki Ogólnorozwojowej II będą udzielane na finansowanie o charakterze inwestycyjnym, obrotowym i inwestycyjno-obrotowym.

 

Alokacja środków przeznaczona na Limit Instrumentu Finansowego w ramach Naboru wynosi 50 000 000,00 PLN, przy czym Instytucja Finansowa może wnioskować o kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN i nie większą niż 20 000 000,00 PLN.

 

Szczegółowe parametry i warunki finansowe określono w Regulaminie Naboru.

 

Nabór prowadzony jest w trybie zamkniętym do 28.02.2022 r.

 

Zapoznaj się z „FAQ – pytania i odpowiedzi” – opublikowano 18.02.2022 r.

 

Informujemy, że w dniu 24.02.2022 r. aktualizacji uległ następujący dokument:

Regulamin Załącznik nr 2 Wzór Umowy Pożyczki – zmianie uległ zapis § 2 ust. 2 Wzoru Umowy.

 

Informujemy, że w dniu 17.02.2022 r. aktualizacji uległ następujący dokument:

Regulamin Naboru Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna_IF

Dokumentacja:

Formularz ogłoszenia

Regulamin Naboru. Instrument Finansowy (Pożyczka Ogólnorozwojowa II)

 

Regulamin Załącznik nr 1 Wniosek o Udostępnienie Limtu Instrumentu Finansowego IF

Wniosek Załącznik nr 1 Upoważnienie

Wniosek Załącznik nr 7 Formularz badania sytuacji ekonomicznej

Wniosek Załącznik nr 8 Zestawienie pożyczek

Wniosek Załącznik nr 9 Biznesplan _Wytyczne dla IF w zakresie przygotowania

Biznesplan Załącznik nr 1 Struktura Portfela Pożyczkowego

Wniosek Załącznik nr 10 Formularz identyfikacyjny Klienta_osoba prawna

 

Regulamin Załącznik nr 1 Wniosek o Udostępnienie Limtu Instrumentu Finansowego_Konsorcjum

Wniosek Załącznik nr 1 Upoważnienie

Wniosek Załącznik nr 7 Formularz badania sytuacji ekonomicznej

Wniosek Załącznik nr 8 Zestawienie pożyczek_konsorcjum

Wniosek Załącznik nr 9 Biznesplan _Wytyczne dla IF w zakresie przygotowania

Biznesplan Załącznik nr 1 Struktura Portfela Pożyczkowego

Wniosek Załącznik nr 10 Formularz identyfikacyjny Klienta_osoba prawna

 

Regulamin Załącznik nr 2 Wzór Umowy Pożyczki

Umowa Załącznik nr 1 Metryka Produktu Finansowego

Umowa Załącznik nr 2 Wzór Pełnomocnictwa do Rachunku Bankowego IF

Umowa Załącznik nr 3a Wniosek o wypłatę środków_jednorazowa

Umowa Załącznik nr 3b Wniosek o wypłatę środków_transze

Umowa Załącznik nr 4 Umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń

Umowa Załącznik nr 5 Wzór weksla in blanco wraz z porozumieniem

Umowa Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna_MŚP

 

Regulamin Naboru Załącznik nr 3 Warunki i kryteria wyboru Instytucji Finansowej

 

Regulamin Naboru Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna_IF

Kontakt:

W Naborze wymagana jest elektroniczna forma składania dokumentów i zapytań za pośrednictwem skrzynki mailowej: if@pfr.pomorskie.eu

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950