Contact details

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Straganiarska 24-27

80-837 Gdańsk

 

e-mail: biuro@pfr.pomorskie.eu

 

Secretariat

Tel.: 58 58 58 950

Fax. 58 58 58 949

(Pon. – Pt.: 8.00 – 16.00)

 

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000264374

NIP 586-217-96-89

Regon 220307372

 

Inspektor Ochrony Danych: Katarzyna Kawczyńska

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Wojciech Piasecki

e-mail: iod@pfr.pomorskie.eu

listownie na adres: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk

Write to us

Are you sure?

Please fill in all fields correctly.

Location

Join our clients

Check the offer and contact our agents.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950