Contact details

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Straganiarska 24-27

80-837 Gdańsk

 

e-mail: biuro@pfr.pomorskie.eu

 

Secretariat

Tel.: 58 58 58 950

Fax. 58 58 58 949

(Pon. – Pt.: 8.00 – 16.00)

 

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000264374

NIP 586-217-96-89

Regon 220307372

 

Inspektor Ochrony Danych: Katarzyna Kawczyńska

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Wojciech Piasecki

e-mail: iod@pfr.pomorskie.eu

listownie na adres: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk

Write to us

Are you sure?

Please fill in all fields correctly.

Location

Join our clients

Check the offer and contact our agents.

Stay updatedSubscribe to the newsletter
Are you sure?

Please fill in all fields correctly.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950