Wsparcie sektora MŚP w powiecie kościerskim

16 października 2020

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR) to spółka powołana przez Województwo Pomorskie w celu m.in. wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru naszego województwa. Od początku funkcjonowania PFR, dzięki współpracy z pośrednikami finansowymi, którymi są m.in. fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, a także banki, przekazał lokalnym przedsiębiorcom setki milionów złotych. Znaczna część wsparcia trafiła również do firm z powiatu kościerskiego.

 

Warto zapoznać się również z ostatnim artykułem, który dotyczył podsumowania wsparcia udzielonego sektorowi MŚP w powiecie kartuskim.

 

W ciągu dziewięciu lat 2011-2020 wykorzystania środków zwrotnych w regionie przedsiębiorcy z powiatu kościerskiego otrzymali łącznie 26,8 mln zł w formie pożyczek i poręczeń (stan na 12.10.2020). W tym okresie wspartych zostało 196 firm (łącznie zawarto 243 umów o wsparcie, a udział startupów wyniósł prawie 30%). Wsparcie otrzymywali mikro i mali przedsiębiorcy, w analizowanym okresie nie udzielano finansowania firmom średniej wielkości.

 

Podział na gminy

 

Powiat kościerski dzieli się na sześć gmin – Dziemiany, Karsin, Kościerzynę, Lipusz, Nową Karczmę i Starą Kiszewę. W okresie 2011-2020 przedsiębiorcy z gminy Kościerzyna (w naszym zestawieniu razem jako gmina wiejsko-miejska) otrzymali najwięcej pieniędzy – 15,8 mln zł, co stanowi aż 59% łącznej sumy pieniędzy pozyskanych przez wszystkich przedsiębiorców powiatu kościerskiego. Druga na podium jest gmina Karsin – z 5,2 mln zł (20% ogólnej kwoty pozyskanej przez MŚP w kościerskim). Trzecia jest gmina Nowa Karczma z 3,5 zł, co stanowi 11% finansowania MŚP w powiecie. Co ciekawe, w ciągu 9 lat nie udzielono żadnego wsparcia w gminie Liniewo.

 

Szczegóły ilustruje wykres:

 

wsparcie mśp w gminach powiatu kościerskiego wykres

Wielkość wsparcia MŚP w latach

 

Udzielanie wsparcia nie wygląda jednolicie na przestrzeni lat.

zawieranie umów o wsparcie w powiecie kościerskim w latach wykres

Najwyższą wartość finansowania udało się pozyskać przedsiębiorcom z powiatu kościerskiego w latach 2013-2014 oraz w roku 2019. Było to efektem uruchomienia  nowych produktów finansowych w ofercie PFR.

 

Przypomnijmy, że Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. powstał w 2015 roku, jednak zarządza umowami z pośrednikami finansowymi przejętymi od Banku Gospodarstwa Krajowego, które były zawierane w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013.

 

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950