REPORĘCZENIE PFR DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH – Nabór wniosków rozpoczęty!

biznes shaking hands
biznes shaking hands

AKTUALIZACJA:

W wyniku analizy pytań, które wpłynęły do PFR w związku z Naborem (patrz FAQ), w dniu 27 kwietnia 2023 r. zostały wprowadzone zmiany we wzorze Umowy Limitu Instrumentu Finansowego.

 

 

 

Jednocześnie termin składania Wniosków został wydłużony do 31 maja 2023 r. – tym samym zmianie uległ Formularz ogłoszenia.

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. informuje, że 30 marca 2023 r. rozpoczyna Nabór Wniosków o udzielenie Instrumentu Finansowego – REPORĘCZENIE PFR dla Instytucji Finansowych.

Głównym celem udzielanego finansowania w ramach Reporczęnia PFR jest wspieranie przedsiębiorców z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez udzielanie m.in.: poręczeń kredytów, pożyczek i leasingów.

Poręczeniem będą mogły zostać objęte niżej wymienione produkty/zobowiązania obciążone ryzykiem finansowym:
1) kaucja najmu, czynszu lub dzierżawy;
2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
3) wadium;
4) usunięcie wad i usterek;
5) umowa kredytowa lub pożyczkowa;
6) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa;
7) umowa leasingowa lub faktoringowa;
8) inny (zaakceptowany uprzednio przez PFR).

Alokacja środków przeznaczona na Limit Instrumentu Finansowego w ramach Naboru wynosi 100 000 000,00 PLN.

Szczegółowe parametry i warunki finansowe określono w Regulaminie Naboru.

Nabór prowadzony jest do 31.05.2023 r.

Mając na uwadze dbałość o zachowanie transparentności procesu Naboru, uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych zabezpieczonych hasłem. Hasło do otwarcia przekazanej dokumentacji prosimy przesłać w ostatnim dniu naboru Wniosków tj. 31 maja 2023 r. na adres mailowy wskazany w Naborze do kontaktu.

W Naborze wymagana jest elektroniczna forma składania dokumentów i zapytań za pośrednictwem skrzynki mailowej: if@pfr.pomorskie.eu

 

REPORĘCZENIE PFR dla Instytucji Finansowych – Pytania i odpowiedzi

REPORĘCZENIE PFR dla Instytucji Finansowych – Pytania i odpowiedzi cz.2

Dokumentacja:

Umowa:

Wniosek:

Regulamin:

Aktualności

Prowadzimy rekrutację na stanowisko Starszy Specjalista/ka ds. audytu i kontroli
Scroll to Top
Skip to content