Przejmujemy środki z funduszu Jessica

03 października 2018

Z dniem 1 października 2018 roku Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został Menadżerem inicjatywy JESSICA w województwie pomorskim.

 

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas) to program wsparcia inwestycji w miastach.

 

Spółka realizując własną strategię w dniu 25.09.2018 r. zawarła umowy o Przeniesieniu i Cesji Umów Operacyjnych, pierwszą pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz drugą pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Ochrony Środowiska. Na mocy tych umów PFR przejął prawa i obowiązki Europejskiego Banku Inwestycyjnego wynikające z Umów Operacyjnych zawartych z Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 Funkcje Miejskie i Meropolitalne, Działanie 3.3 Infrastruktura Rozwoju Miast – wsparcie pozadotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Oznacza to, że Spółka, począwszy od czwartego kwartału 2018 r. rozpoczęła zarzadzanie tymi umowami oraz środkami finansowymi powracającymi z instrumentów dłużnych. Niebawem też oferta Funduszu poszerzy się o nowe produkty związane z projektami miejskimi z zakresu efektywności energetycznej.

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950