Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

13 czerwca 2019

Polska Agencja Kosmiczna zaprasza do kontaktu małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zainteresowane projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Agencja przygotowuje się do projektu skierowanego do pracowników polskich małych i średnich przedsiębiorstw dotyczącego reskillingu. Celem projektu będzie przygotowanie schematu zarządzania talentami i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do przyjęcia zmian rynkowych i zapewnienia rozwoju firmie.

 

Potencjalne obszary tematyczne projektu będą wynikiem analizy potrzeb rynku i zostaną omówione z partnerem ponadnarodowym (podmiotem z kraju UE spoza sektora finansów publicznych, obecnie trwają przygotowania do wyboru partnera). Pod uwagę bierze się następujące obszary:

  • Zarządzanie projektami: od napisania dobrego wniosku po zakończenie życia projektu,
  • PA/QA, przygotowanie dokumentacji technicznej, komercjalizacja,
  • Współpraca z primami.

 

Proponowane etapy projektu:

  • Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym,
  • Testowanie rozwiązania na grupie docelowej (we współpracy z MŚP),
  • Ewaluacja (we współpracy z MŚP),
  • Przygotowanie ostatecznej wersji produktu projektu,
  • Wdrożenie,
  • Przygotowanie instrukcji obsługi produktu.

 

Obecnie trwają rozmowy z potencjalnym partnerem ponadnarodowym, którym najprawdopodobniej będzie OHB. Trwają też prace z Akademią Leona Koźmińskiego, która będzie liderem konsorcjum i zadba o stronę merytoryczną w zakresie projektowania szkolenia i rozwoju pracowników oraz zapewnienia potrzeb pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Udział pracowników MŚP w projekcie będzie związany z pomocą de minimis. Zadania, które zostały zaplanowane to m.in.: warsztaty, wizyty studyjne, konsultacje 1:1. Niestety na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie wycenić tej pomocy. Po ewaluacji są możliwe negocjacje z CPE dlatego do końca, a właściwie do początku, wartość tej pomocy nie będzie nam znana. Konsorcjum będzie musiało na zakończenie projektu wykazać liczbę wdrożeń dlatego też przystępując do projektu zobowiązują się Państwo do wdrożenia rozwiązania.

 

Grupa docelowa, którą określono jako priorytetową to:

  • inżynierowie lub osoby techniczne, które mogą zajmować się zarządzaniem projektami i rozwojem biznesu rozumianym jako przygotowywaniem oferty.

 

Podmioty zainteresowane udziałem oraz dyskusją w fazie przygotowywania projektu prosimy o kontakt z Panią Kingą Gruszecką (kinga.gruszecka@polsa.gov.pl) do piątku 14 czerwca br. (lub najpóźniej do poniedziałku 17 czerwca br.).

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi instytucji wdrażającej mikro przedsiębiorstwa są wyłączone z projektu.

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950