Pożyczka Miejska w ofercie PFR

18 października 2019

Pomorski Fundusz Rozwoju wprowadził właśnie nowy produkt do swojej oferty – Pożyczkę Miejską. Produkt ten jest skierowany do szerokiego grona podmiotów, w tym m.in. do samorządów miejskich, które pieniądze będą mogły przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zlokalizowanych w miastach województwa pomorskiego.

 

AKTUALIZACJA:

 

1. Informujemy, iż z uwagi, że łączna szacowana wartość Pożyczek Miejskich ujawniona w złożonych przez Inwestorów Fiszkach Przedsięwzięć Inwestycyjnych przekroczyła znacząco kwotę alokacji Pożyczki Miejskiej nabór dokumentów aplikacyjnych w ramach Pożyczki Miejskiej został wstrzymany w całości w dniu 12 listopada 2019 r., o godzinie 16:00 – zgodnie ze sposobem przewidzianym w § 3 ust. 3 Regulaminu Naboru.

 

2. Informujemy, iż w dniu 12.11.2019 r. aktualizacji uległy zapisy Regulaminu Naboru Produkt Finansowy – Pożyczka Miejska.

 

Ogółem PFR przeznacza na ten produkt 120 milionów złotych. Wartość jednostkowej pożyczki może wynosić od 300 tys. zł do 25 mln zł, a okres spłaty do 15 lat w przypadku kwoty pożyczki nieprzekraczającej 5 mln zł oraz do 20 lat w przypadku kwoty pożyczki przekraczającej 5 mln zł. Pożyczka Miejska oprocentowana może być na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe. Za jej udzielenie pobierana będzie prowizja nie wyższa niż 1,5% wartości pożyczki.

 

Celem mogą być m.in. inwestycje w zdegradowane obszary miejskie, obiekty użyteczności publicznej, infrastrukturę kulturalną, obiekty służące rozwojowi funkcji gospodarczych, zabytki i zespoły zabytków wraz z otoczeniem, podnoszenie jakości przestrzeni publicznej w ramach układów urbanistycznych oraz infrastrukturę transportu zbiorowego.

 

O udzielenie Pożyczki Miejskiej mogą wnioskować m.in. przedsiębiorstwa, podmioty z sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, jak również właściciele lub zarządzający nieruchomościami.

 

Nabór na pożyczkę składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wnioskodawca składa Fiszkę Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, czyli formularz dający ogólny pogląd na planowaną inwestycję. Po pozytywnej weryfikacji ww. Fiszki przez Pomorski Funduszu Rozwoju, wnioskodawca zostaje dopuszczony do drugiego etapu, polegającego na złożeniu Wniosku o Pożyczkę Miejską wraz z załącznikami. Na podstawie tego dokumentu zostaje wydana decyzja pożyczkowa.

 

Więcej informacji na temat Pożyczki Miejskiej znajduje się tutaj.

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950