Pożyczka Miejska dla Teatru Wybrzeże – przyznana

28 lipca 2020

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR) wydał pozytywną decyzję pożyczkową dotyczącą udzielenia Pożyczki Miejskiej Teatrowi Wybrzeże. Dzięki 25 milionom złotych, których dysponentem jest Samorząd Województwa Pomorskiego, gdański teatr będzie mógł gruntownie zmodernizować Dużą Scenę. Cała inwestycja będzie kosztować nieco ponad 45 milionów złotych.

 

Pożyczkę Miejską opracowano we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Jej celem jest poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej miast województwa pomorskiego, a także wzmocnienie potencjału społecznego i gospodarczego regionu. Instrument ten, wdrażany samodzielnie przez PFR, jest skierowany do szerokiego grona podmiotów, w tym do instytucji, firm, organizacji pozarządowych i samorządów miejskich, które dzięki niemu mogą pozyskać finansowanie na inwestycje infrastrukturalne zlokalizowanych w miastach województwa pomorskiego. Nabór na pożyczkę został zamknięty w listopadzie 2019 roku, a od marca zakwalifikowane podmioty dostarczały niezbędną dokumentację. Pożyczka dla Teatru Wybrzeże to kolejne realne wsparcie – po podpisanej umowie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – które trafia do pomorskich miast.

 

Inwestycja Teatru Wybrzeże

 

Dzięki Pożyczce Miejskiej przyznanej na okres 17 lat, Teatr Wybrzeże gruntownie zmodernizuje i wyposaży budynek Dużej Sceny. W wyniku przeprowadzenia inwestycji zwiększy się liczba miejsc na widowni z dobrą widocznością, a Teatr będzie mógł wprowadzić nową ofertę kulturalną i edukacyjną oraz otworzyć się na działania nowych grup artystycznych i społecznych. Ponadto, zwiększy się estetyka budynku i jego funkcjonalność, a także wyeliminowane zostaną bariery architektoniczne utrudniające korzystanie z obiektu.

 

„Pożyczka Miejska realnie zmienia oblicze pomorskich miast, a dzisiejsze wydarzenie jest tego przykładem. Pozyskanie tak dużych pieniędzy przez Teatr Wybrzeże umożliwi realizację śmiałej i innowacyjnej inwestycji. W wyniku jej realizacji nasz region zyska bardzo wiele na kulturalnej mapie Polski,” powiedział Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

 

 

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950