Pożyczka Miejska dla MZK w Malborku

22 marca 2021

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. otrzymał Pożyczkę Miejską. Zgodnie z umową podpisaną 22 marca w obecności Zastępcy Burmistrza Miasta Malborka – Jana Tadeusza Wilka, pożyczka na kwotę prawie 2,5 miliona złotych wesprze miejskiego przewoźnika w wymianie floty autobusów.

 

Przedmiotem planowanej inwestycji jest zakup sześciu autobusów elektrycznych wraz z pięcioma ładowarkami, a także dostosowanie zajezdni do potrzeb nowego taboru. Dodatkowo sfinansowany zostanie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, wzmacniającej prośrodowiskowe efekty projektu. Środki z Pożyczki Miejskiej stanowią uzupełnienie finansowania pozyskanego przez MZK z innych źródeł.

 

Celem inwestycji jest ograniczenie kosztów napraw i eksploatacji dotychczasowego, mocno już zużytego taboru autobusowego napędzanego silnikami diesla. Nie mniej istotna jest oczekiwana poprawa jakości powietrza w Malborku związana ze znacznym ograniczeniem emisji spalin, a w konsekwencji także przeciwdziałanie ich negatywnemu wpływowi na zdrowie mieszkańców oraz powstrzymanie degradacji stanu zabytków w mieście. Inwestycja przyczyni się także do poprawy jakości usług oferowanych przez lokalnego przewoźnika, szczególnie w efekcie zwiększonego komfortu podróżowania i mniejszej awaryjności autobusów.

 

„Środki pochodzące z Pożyczki Miejskiej realnie wspierają pomorskie miasta. Samorząd Województwa inwestuje w wiele dziedzin naszego życia, takich jak lecznictwo, kultura, obiekty sportowe i historyczne. Dzisiaj przyszedł czas na wsparcie Malborka w realizacji ambitnego planu poprawy jakości powietrza. Cieszymy się, że Pomorski Fundusz Rozwoju będzie częścią tej historii,” powiedziała Irena Wróblak, Prezes Zarządu PFR.

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950