Pożyczka Miejska dla Muzeum Gdańska

15 marca 2021

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. podpisał 15 marca kolejną umowę Pożyczki Miejskiej – tym razem z Muzeum Gdańska. Pożyczka w kwocie 15 milionów złotych umożliwi przeprowadzenie działań poprawiających stan obiektów Twierdzy Wisłoujście, będącej jednym z oddziałów Muzeum.

Pieniądze z przyznanej na 20 lat pożyczki zostaną przeznaczone na prace konserwatorskie i remontowe Twierdzy Wisłoujście, co przyczyni się do zwiększenia jej atrakcyjności turystycznej. Infrastruktura stanowiąca przedmiot inwestycji będzie przeznaczona na cele działalności kulturalno-wystawienniczej i edukacyjnej.

W ramach projektu planuje się wykonanie zabezpieczeń przeciwwodnych, prace konserwatorskie wnętrz i rekonstrukcję wrót do potern trzech bastionów: Bastionu Artyleryjskiego, Bastionu Ostroróg i Bastionu Południowo-Wschodniego. Ponadto zaplanowano gruntowny remont trzech budynków składających się na infrastrukturę hangaru jachtowego – zostaną one zaadaptowane do potrzeb wystawienniczych (budynek A), obsługowo-socjalnych (recepcja, kasy, biura, zaplecze muzeum – budynek B) oraz infrastruktury turystycznej (sklepik muzealny, punkt gastronomiczny, toalety – budynek C). Końcowy efekt inwestycji będzie można podziwiać dopiero w 2023 r., gdyż z uwagi na uwarunkowania środowiskowe główne prace mogą być wykonywane wyłącznie w okresie od kwietnia do września.

„Kolejna podpisana umowa oznacza kolejne inwestycje na Pomorzu, tym razem w tak ważnym dla historii Gdańska obiekcie, jakim jest Twierdza Wisłoujście. Działania zaplanowane w ramach inwestycji służą jednocześnie poprawie substancji zabytkowej oraz jej udostępnieniu odwiedzającym i zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury turystycznej,” powiedział Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

„Cieszymy się z podpisania kolejnej umowy i przekazania środków, które zapewnił Samorząd Województwa Pomorskiego. Życzymy szybkiej i sprawnej realizacji inwestycji,” dodała Irena Wróblak – Prezes Zarządu PFR.

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950