Pożyczka Miejska dla Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o.

30 lipca 2020

Umowa pożyczkowa między Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. (PFR) a Gdańską Infrastrukturą Społeczną Sp. z o.o. została podpisana 30 lipca 2020. Zgodnie z jej zapisami inwestor otrzyma 4,5 miliona złotych pożyczki na wybudowanie obiektu użyteczności publicznej przy ulicy Ptasiej w Gdańsku.

 

Budynek będzie miał cztery kondygnacje i zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jego konstrukcja będzie bazować na ekologicznych materiałach i technologiach, np. szkielet budynku będzie drewniany. Przygotowane zostanie także otoczenie wokół obiektu, z uwzględnieniem małej architektury.

 

Budynek planuje się przeznaczyć na potrzeby przedszkola oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i dorosłych. Zapewniona zostanie także infrastruktura towarzysząca w postaci pomieszczeń biurowych. Głównym zamierzeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności usług społecznych – wychowawczo-przedszkolnych, edukacyjnych, terapeutycznych, a także aktywizacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

 

„Inwestycja służąca niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym wpisuje się w Regionalny Program Strategiczny Aktywni Pomorzanie, przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego, mówiący o zwiększaniu dostępności do powszechnej edukacji, szczególnie specjalnej,” powiedział Sławomir Koprowski, Prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

 

„Dziękuję za sprawne złożenie wniosku i gratuluję szybkiego procedowania. Mamy nadzieję, że budynek przy ulicy Ptasiej w Gdańsku będzie dobrze służył mieszkańcom naszego województwa,” dodał Jarosław Kała, Wiceprezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950