PFR sygnatariuszem deklaracji ws. pomorskiej platformy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku

25 września 2020

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR) podpisał 25.09.2020 wspólnie z samorządami, instytucjami otoczenia biznesu i firmami deklarację w sprawie pomorskiej platformy rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku. W podpisaniu deklaracji uczestniczył Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Bonna.

 

Strony zadeklarowały:

 

 1. Wspieranie pomorskich przedsiębiorców oraz zewnętrznych podmiotów gospodarczych pragnących realizować zamierzenia inwestycyjne związane z sektorem morskich farm wiatrowych.
 2. Rozwijanie kontaktów gospodarczych ułatwiających wymianę doświadczeń oraz transfer dobrych praktyk z uwzględnieniem zaangażowania podmiotów regionalnych/ lokalnych, które mogą uczestniczyć w łańcuchu dostaw tworząc łańcuch dostaw materiałów i usług, tzw. local content.
 3. Przygotowanie kadr dla podmiotów uczestniczących w inwestycjach, w szczególności poprzez wspieranie działalności edukacyjnej i szkoleniowej wzmacniającej odpowiednie kompetencje.
 4. Wspieranie rozwoju i wykorzystania regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego dla działań związanych z budową i utrzymaniem morskich farm wiatrowych.
 5. Prowadzenie działań informacyjnych przede wszystkim dla podmiotów, które mogą uczestniczyć w łańcuchu dostaw dla inwestycji w morskie farmy wiatrowe.
 6. Wspieranie budowania świadomości społecznej związanej ze skalą realizowanych inwestycji, ze szczególnym podkreśleniem wynikających z tego konsekwencji dla regionu.

 

Pełna lista sygnatariuszy deklaracji:

 

 1. Województwo Pomorskie
 2. Gmina Miasta Gdyni
 3. Gmina Miejska Rumia
 4. Gmina Kosakowo
 5. Rumia Invest Park
 6. Politechnika Gdańska
 7. Uniwersytet Morski w Gdyni
 8. Pomorski Fundusz Rozwoju
 9. Wojewódzki Urząd Pracy
 10. Agencja Rozwoju Pomorza
 11. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 12. Organizacja Pracodawcy Pomorza
 13. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
 14. Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
 15. Polski Rejestr Statków
 16. Centrum Techniki Okrętowej
 17. Instytut Energetyki Instytut Badawczy
 18. Instytut Badań Edukacyjnych
 19. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 20. Centrum Nowych Kompetencji
 21. GO ROPES GROUP
 22. Vulcan Training & Consultancy
 23. Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny – Baltic Sea & Space Cluster
 24. CEE Energy Group
 25. Euroregion Bałtyk
 26. DT Gdynia Renke i Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950