Pierwsza umowa na Pożyczkę Miejską podpisana!

10 lipca 2020

Pomorski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisał 9 lipca pierwszą umowę Pożyczki Miejskiej. W wyniku jej zawarcia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. otrzyma środki na przebudowanie i wyposażenie Szpitala w Ustce na potrzeby utworzenia Centrum Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej.

 

Szpital otrzymał Pożyczkę Miejską w wysokości 14,9 miliona złotych na okres 15 lat na preferencyjnych warunkach. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych, specjalistycznej aparatury i wyposażenia Centrum Rehabilitacji oraz Opieki Długoterminowej, w celu zapewnienia bezpiecznego i komfortowego korzystania z usług medycznych. Rozpoczęcie inwestycji powinno nastąpić  w najbliższych tygodniach, a jej zakończenie planowane jest na drugą połowę 2021 r.

 

Co powstanie w Ustce?

 

Dzięki Pożyczce Miejskiej zmienią się budynki B i D Szpitala w Ustce. Inwestor planuje zwiększyć bazę łóżkową o ponad 60 miejsc – zarówno w obszarze rehabilitacji, jak i opieki długoterminowej. Docelowo inwestycja ma zapewnić pacjentom większą dostępność do usług publicznych.

 

Inwestycja zostanie zrealizowana kompleksowo – budynki B i D zostaną przebudowane i dostosowane do nowych wymogów, zamontowana zostanie nowa instalacja przeciwpożarowa oraz zakupiony sprzęt medyczny do realizacji wszystkich świadczeń. Ponadto Inwestor wykorzystując układ architektoniczny budynków zagospodaruje wewnętrzne patio o powierzchni ok. 300 m2, tak aby pacjenci dysponowali przestrzenią na rekreację, wypoczynek oraz rehabilitację w otoczeniu zieleni i ogrodu zimowego dostępnego przez cały rok.

 

Według założeń pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w przebudowanych budynkach już w 2021 roku.

 

„Dzisiejsze spotkanie, choć w wirtualnej rzeczywistości, dotyczy konkretnych spraw i, co niezmiernie ważnie, realnych pieniędzy – przyznał Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Umowa z PFR to przykład tego, jak władze samorządowe dbają o lokalne wspólnoty. Cieszę się, że zarząd szpitala podjął się tej inwestycji. To w połączeniu z fachową opieką, jaką otacza ich wykwalifikowany personel, na pewno znacząco poprawi warunki, w jakich leczą się pacjenci,”  podkreślił marszałek Struk.

 

„Bardzo się cieszę, że właśnie podpisaliśmy umowę na Pożyczkę Miejską. Dzięki udzielonemu finansowaniu, pacjenci usteckiego szpitala zyskają  nową jakość w leczeniu przewlekłych chorób, rehabilitacji i świadczeń pielęgnacyjno – opiekuńczych,” powiedział Andrzej Sapiński, Prezes  Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

 

„To dopiero pierwszy krok w stronę realizacji inwestycji, ale bez wątpienia jeden z najważniejszych – szpital otrzymuje środki na rozbudowę. Jestem przekonany, że kolejne etapy przebiegną równie sprawnie”, skomentował Sławomir Koprowski, Prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

 

Kilka słów o PFR i Pożyczce Miejskiej

 

Celem Pomorskiego Funduszu Rozwoju jest realizacja Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego zarówno w zakresie wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich firm jak i w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych na obszarach miejskich. Do tej pory PFR we współpracy z pośrednikami finansowymi wsparł tysiące firm poprzez udzielenie pożyczek inwestycyjnych, obrotowych, poręczeń, a także specjalnych pożyczek mających na celu wsparcie eksportu, zatrudnienia, rynku turystycznego czy nabywania lub remontowania nieruchomości przez firmy.

 

Pożyczkę Miejską opracowano we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego mając na uwadze potrzebę poprawy konkurencyjności oraz atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej miast województwa pomorskiego, a także wzmocnienie potencjału społecznego i gospodarczego regionu. Instrument ten, wdrażany samodzielnie przez PFR, jest skierowany do szerokiego grona podmiotów, w tym do instytucji, firm, organizacji pozarządowych i samorządów miejskich, które dzięki niemu mogą pozyskać finansowanie na inwestycje infrastrukturalne zlokalizowanych w miastach województwa pomorskiego.

 

„Całość środków będących do wykorzystania w ramach Pożyczki Miejskiej to blisko 150 milionów złotych. Zakładamy, że cała kwota zostanie udostępniona inwestorom do końca roku,” powiedział Jarosław Kała, Wiceprezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.  „Aktualnie trwa analiza i ocena wniosków złożonych przez pozostałych inwestorów,” dodał Jarosław Kała.

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950