Obsługa inwestora - zapraszamy na spotkanie

07 listopada 2019

Konferencja odbędzie się we wtorek 26 listopada w godz. 10.30-15.45 w sali im. Lecha Bądkowskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Konferencja i warsztaty inaugurują projekt „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”, w ramach którego przewidziano szereg form wsparcia, wśród nich m.in.: audyty dotyczące obsługi inwestora w gminie, szkolenia i doradztwo, służące także ulepszeniu oferty inwestycyjnej, wykonanie zdjęć terenów inwestycyjnych, udział w seminariach oraz budowanie lokalnych sieci współpracy między gminami.

 

Gminy, które wezmą udział w projekcie „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”, zyskają zarówno kadry przeszkolone do obsługi inwestorów, jak i profesjonalną ofertę inwestycyjną wraz ze zdjęciami terenów. Będą mogły liczyć także na pomoc w przygotowaniu wkładu do generatora ofert inwestycyjnych i dodatkową promocję gminy. Projekt będzie służył również wymianie doświadczeń i budowaniu lokalnych sieci współpracy. Przewiduje się, że projektem zostanie objętych około 60 jednostek samorządu.

 

Celem konferencji i warsztatów jest zwrócenie uwagi na potencjał inwestycyjny Pomorza w kontekście rozwoju gospodarczego, wskazanie wyzwań związanych z obsługą inwestora oraz wymiana doświadczeń i kontaktów. Kluczowe jest uświadomienie potrzeby podniesienia standardów obsługi inwestora przez gminy, co przyczyni się do poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych i całego regionu oraz będzie dodatkową zachętą dla potencjalnych inwestorów.

 

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną między innymi założenia i planowane działania w ramach projektu oraz atrakcyjność inwestycyjna Pomorza. Formuła konferencji ma służyć zachęcie do wzięcia udziału w dyskusji nad przyszłym kształtem obsługi inwestora w naszym regionie.

 

Szczegóły znajdują się tutaj.

Link do rejestracji online

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950