Nie tylko Pomorski Fundusz Rozwoju wspiera pomorskich przedsiębiorców

05 czerwca 2020

Pożyczka Płynnościowa okazała się bardzo pożądanym przez rynek instrumentem finansowym. Tylko w maju podpisanych zostało 35 umów na łączną kwotę prawie 3,1 mln zł. Warto jednak przypomnieć, że skorzystanie z pożyczki nie wyklucza ubiegania się o inne źródła finansowania.

 

działania antykryzysowe

 

Pozostałe programy wspierające firmy w województwie pomorskim to:

 

  • Tarcza finansowa dla mikrofirm

 

Instrument Polskiego Funduszu Rozwoju dla firm zatrudniających poniżej 10 pracowników i o rocznym obrocie poniżej 2 milionów euro (ważne: bez samozatrudnionych). Subwencja oferowana jest w trzech wariantach:

 

w wysokości 12 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną jeśli w wyniku pandemii straty wyniosły 25-50% przychodów ze sprzedaży
w wysokości 24 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną jeśli straty wyniosły 50-75% przychodów
lub 36 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną jeśli straty wyniosły 75% lub więcej przychodów ze sprzedaży

 

Mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie do 324 tys. zł (średnio ok. 72-96 tys. zł) na 3 lata.

 

  • Tarcza finansowa dla małych i średnich firm

 

Subwencja Polskiego Funduszu Rozwoju dla firm zatrudniających do 249 pracowników lub o rocznym obrocie do 50 milionów euro (lub sumie bilansowej poniżej 43 milionów euro). Subwencję dla MŚP oblicza się w trzech wariantach:

 

4% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 25-50% przychodów ze sprzedaży
6% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 50-75% przychodów ze sprzedaży
8% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły 75 proc. przychodów ze sprzedaży lub więcej

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata.

 

W obu powyższych przypadkach wniosek składamy za pośrednictwem banków. Jeśli spełnione zostaną podstawowe warunki, tzn. utrzymanie zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy (oraz strat ze sprzedaży), do 75% subwencji jest bezzwrotna.

 

  • Pożyczka dla MŚP z BGK

 

Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

 

  1. dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  2. 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
  3. jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do KSWP.

 

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich pożyczek ze środków projektu nie może przekroczyć  15 mln złotych.

 

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące. Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

 

Pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki, co oznacza, że przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnej spłaty raty kapitałowej bez obowiązku spłaty raty odsetkowej, na którą otrzyma wspomnianą dotację, będącą pomocą publiczną. Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

 

Oprócz pożyczek Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego przedsiębiorcy mogą się ubiegać o wsparcie z Powiatowych Urzędów Pracy oraz ZUS.

 

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950