Kondycja pomorskich firm w czasach pandemii

26 października 2020

Ponad 70% firm podczas pandemii osiągnęło niższe przychody – to kluczowy wniosek wypływający z raportu przygotowanego przez PBS na zlecenie Pomorskiego Funduszu Rozwoju. O ocenę sytuacji finansowej w dobie COVID-19 poproszono 815 mikro, małych i średnich firm z terenu województwa.

 

Średni spadek przychodów szacowany jest na nieco ponad 50% (w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku).

 

Główną przyczyną takiej sytuacji był spadek popytu przede wszystkim wynikający z obowiązku zawieszenia lub ograniczenia działalności. W branży produkcyjnej dodatkową przyczyną spadku przychodów był problem z eksportem – 48% firm eksportowych doświadczyła spadku przychodów z eksportu.

 

W związku ze zmniejszeniem przychodów problemy z płynnością finansową podczas pandemii dotknęły nieco ponad 40% firm. Jednocześnie 43% firm doświadczało opóźnień płatności ze strony kontrahentów.

 

przychody pomorskich firm w czasie COVID-19 wykres

przychody pomorskich firm w ujęciu procentowym w czasie COVID-19 wykres

płynność finansowa pomorskich firm w czasie COVID-19 wykres

opóźnienia w płatnościach pomorskich firm w czasie COVID-19 wykres

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950