Jakie firmy i branże wspiera Pomorski Fundusz Rozwoju?

17 stycznia 2020

W poprzednim artykule przedstawiliśmy wsparcie udzielane przez Pomorski Fundusz Rozwoju (PFR) w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego. Tym razem prezentujemy informacje o udzielonym wsparciu wg statusu (wielkości) przedsiębiorstw oraz ogólnym celu przeznaczenia w okresie od 2010 roku do początku stycznia 2020. W tych latach województwo pomorskie wdrażało Inicjatywę JEREMIE, początkowo przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz inicjatywę JESSICA przez Europejski Bank Inwestycyjny. Odpowiednio od 2016 r. oraz 2019 r. za inicjatywy odpowiedzialny jest przez PFR.

 

Wielkość firmy

 

Wsparcie PFR ukierunkowane było na mikro i małe przedsiębiorstwa, tylko w nielicznych produktach możliwe było udzielenie pożyczek/poręczeń średnim firmom. W ramach udzielonego wsparcia, jego największa cześć przeznaczona została dla mikroprzedsiębiorstw – otrzymały one pożyczki i poręczenia na kwotę około 625 mln zł. W tej kwocie mieści się nieco ponad 150 milionów złotych które zostały udzielone start-upom. Kolejne miejsce zajmuje grupa małych firm, we wspomnianym okresie otrzymały one ponad 200 milionów złotych wsparcia. Ostatnia, najmniejsza grupa to średnie przedsiębiorstwa, które mogły korzystać tylko z niektórych produktów Spółki i które uzyskały ok. 5 milionów złotych.

 

Odrębną kategorią są projekty infrastrukturalne w miastach, na które została przeznaczona kwota ponad 250 milionów złotych. Ta grupa, w odróżnieniu od wspierania przedsiębiorstw, to drugi filar działalności Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Dzięki pożyczkom dla projektów miejskich zrealizowano m.in. takie przedsięwzięcia jak dworzec PKP w Sopocie, czy Garnizon Kultury w Gdańsku.  Projekty miejskie realizowane były wyłącznie poprzez poprzedniego Menadżera Inicjatywy JESSICA, PFR od końca roku 2019, rozpoczął wdrażania własnego produktu w tym zakresie – „Pożyczki Miejskiej” na którą przeznaczona została alokacja w wysokości 120 mln zł.

 

To zestawienie najlepiej ilustruje poniższy wykres:

 

wykres-firmy-i-ibranze

Przeznaczenie środków

 

Interesująco wygląda zestawienie kategorii przeznaczenia środków. Wynika z niego, że wsparcie było najczęściej przeznaczane na inwestycje w obiekty i budynki – łącznie ponad 600 milionów złotych (znaczący udział w tym zakresie miały pożyczki infrastrukturalne w miastach). Następne miejsce zajmują inwestycje w maszyny, oscylujac wokół kwoty 220 milionów złotych. Zaangażowanie w tzw. know-how oraz miejsca pracy wyniosło ok. 40 milionów złotych. Spory odsetek stanowi grupa nazwana „inne” – trafiło do niej ok. 175 milionów złotych. Dane przedstawiliśmy na poniższym wykresie:

 

przeznaczenie srodkow wykres

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950