Dwie umowy z Instytucjami Finansowymi podpisane

05 marca 2020

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR) podpisał 5 marca br. w obecności Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Wiesława Byczkowskiego dwie umowy – z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. i Polską Fundacją Przedsiębiorczości na udzielenie 10-letniej linii finansowej na kwotę 23 milionów złotych. Dzięki środkom w ofercie tych instytucji pojawi się Pożyczka Ogólnorozwojowa.

 

Wcześniej, tj. 26.02. podpisano umowę z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) o wartości 6 milionów złotych.

 

„Środki z Pożyczki Ogólnorozwojowej zostaną wykorzystane na wsparcie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność na obszarze województwa pomorskiego poprzez wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o charakterze ogólnorozwojowym. Finansowane będą wydatki o charakterze: inwestycyjnym, obrotowym, i inwestycyjno-obrotowym. Dzięki zastosowaniu mechanizmu linii finansowej środki będą wykorzystane przez Instytucje Finansowe wielokrotnie, co oznacza, że środki z Pożyczki Ogólnorozwojowej zapewnią lepszy dostęp do finansowania zwrotnego dla przedsiębiorstw,” powiedział Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

 

Maksymalna kwota pożyczki to 1 milion złotych. Przykładowym celem, na który może być wydatkowana  jest np. zakup maszyn i urządzeń, remont lokalu czy zakup towaru. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji należy skontaktować się z wyżej wymienionymi Instytucjami Finansowymi. Można to zrobić poprzez stronę internetową Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

 

„Pożyczka Ogólnorozwojowa stanowi odpowiedź na aktualną sytuację na rynku. Mamy nadzieję, że pomoże rozwinąć skrzydła wielu lokalnym przedsiębiorcom,” dodał Wiesław Byczkowski.

 

„Naszym celem jest przede wszystkim uproszczenie dostępu do finansowania przedsiębiorcom, którzy mają z tym problem, a chcą rozwinąć lub rozpocząć swoją działalność,” powiedział Sławomir Koprowski, Prezes Zarządu PFR.

 

Pomorski Fundusz Rozwoju zdecydował o wyborze trzech Instytucji Finansowych w konkursie ofert, który został ogłoszony 7 listopada 2019 r. Wówczas została opublikowana m.in. metryka Pożyczki Ogólnorozwojowej, czyli jej podstawowe założenia. Instytucje Finansowe mogły zgłaszać się do konkursu do 6 grudnia ub.r. Z przyjętych wniosków utworzono listę rankingową, na podstawie której przyznano finansowanie.

 

 

 

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950